Набавка на коју се закон не примењује 4/2020 – ангажовање лица на спровођењу превентивних мера заштите од пожара по основу уговора о делу. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Образац понуде

Образац понуде за јавну набавку.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Обавештење о закљученом уговору