Набавка на коју се закон не примењује 8/2020 – уградна опрема (индикатори за топлотно-расхладни систем за топлотну пумпу). Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Образац понуде

Образац понуде за јавну набавку.

Модел уговора

Модел уговора о јавној набавци.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Обавештење о закљученом уговору