Набавка услуга сервиса и одржавања лифтова број 26/2022

Одлука

о покретању набавке услуга

Спецификација

покренуте набавке услуга

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке