Поступак набавке услуга ресторана и хотела број Н 03/2024

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Изјава

о заинтересованости за учешће у поступку

Обавештење

претходно информативно обавештење

Одлука

о додели уговора