набавка услуге смештаја у иностранству број 6А/2021

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

добара у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке