Јавна набавка заштитне обуће и одеће 9/2020

Јавна набавка заштитне обуће и одеће, број 09/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Позив За подношење документације у поступку јавне набавке. детаљније позив Позив за упућивање понуде у поступку јавне набавке детаљније Спецификација Спецификација за...

Услуга одржавање хигијене 6/2020

Набавка на коју се закон не примењује 6/2020 – одржавање хигијене опреме за саобраћај – поновљени поступак. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Пропратни mail...

Услуга – ауторско дело, дизајн, рецензија 20/2020

Набавка на коју се закон не примењује 20/2020 – Ауторски уговор за израду ауторског дела (партија 1), Ауторски уговор за дизајн (партија 2), Ауторски уговор за рецензију (партија 3). Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда....

Набавка добара – репрезентативни поклони 5/2020

Набавка на коју се закон не примењује 5/2020 – репрезентативни поклони. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада. Позив Позив за подношење понуда. детаљније Спецификација Предмет јавне набавке. детаљније Образац понуде Образац понуде за јавну набавку. детаљније...