Набавка на коју се закон не примењује 20/2020 – Ауторски уговор за израду ауторског дела (партија 1), Ауторски уговор за дизајн (партија 2), Ауторски уговор за рецензију (партија 3). Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Образац понуде

Образац понуде за јавну набавку.

Модел уговора – ауторско дело

Модел уговора о јавној набавци.

Модел уговора – дизајн

Модел уговора о јавној набавци.

Модел уговора – рецензија

Модел уговора о јавној набавци.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Уговор

Обавештенје о закљученом уговору у поступку јавне набавке.