Набавка на коју се закон не примењује 6/2020 – одржавање хигијене опреме за саобраћај – поновљени поступак. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Пропратни mail

Предмет јавне набавке.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци