Јавна набавка заштитне обуће и одеће, број 09/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

позив

Позив за упућивање понуде у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација за набавку добара, јавне набавке

Образац

Образац понуде у поступку јавне набавке

Модел

Модел уговора о набавци заштитне обуће и одеће

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке