Набавка на коју се закон не примењује 5/2020 – репрезентативни поклони. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Образац понуде

Образац понуде за јавну набавку.

Модел уговора

Модел уговора о јавној набавци.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Уговор

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке.