Набавка погонског горива ( бензин, дизе, ТНГ ) број 10/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

Позив за доставу понуда у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација добара у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке

Одлука

Одлука о сповођењу поступка јавне набавке