Јавна набавка 21/2020 Набавка средстава јавног информисања (дневни лист). Наручилац Историјски архих града Новог Сада

Позив

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке.

Позив

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација захтева у поступку јавне набавке

Образац

Образац понуде у поступку јавне набавке

Уговор

Модел уговора у поступку јавне набавке