Јавна набавка консултантских услуга о услуга израде потребне документације број 22/2020

Позив

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација документације у поступку јавне набавке

Образац

Образац понуде у поступку јавне набавке

Модел

Модел уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке.