Јавна набавка  – Систематски преглед запослених Историјски архив града Новог Сада, број : 17/2020

Позив

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке.

Позив

Позив за подношење понуда у поступкуи јавне набавке.

Образац

Образац понуде – Систематски преглед радника у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација за за набавку услуга у поступку јавне набавке

Модел

Модел уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у постуку јавне набавке