Спровођење поступка набавке непровидних застора за конференцијску салу Архива

Позив

Позив за јавну набавку непровидних застора

Позив

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке

Образац

Образац за прикупљање понуда у поступку набавке

Спецификација

Спецификација за набавку добара у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке