Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности Услуга електро и машинског одржавања објекта ЈНМВ 04/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив За подношење понуда у поступку јавне набавке детаљније Документација Конкурсна...

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ЈНМВ 03/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив За подношење понуда у поступку јавне набавке...

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга Физичко – техничког обезбеђења објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив За подношење понуда у поступку јавне набавке детаљније Документација Конкурсна...

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности добра Електричне енергије Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив Подношење понуда у постуку јавне набавке мале вредности детаљније Документација Конкурсна документација за јавну...

Позив за подношење понуда

У отвореном поступку број 03/2017 Архивске полице за смештај архивске грађе Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив За подношење понуда у отвореном поступку детаљније Документација За јавну набавку број 03/2017,...