У поступку јавне набавке мале вредности услуга

Физичко – техничког обезбеђења објекта

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација за јавну набавку 

Документација

Измена документације о јавној набавци

Објашњење

Појашњење у поступку јавне набавке 

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке