Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга електро и машинског одржавања објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив За подношење понуда у поступку јавне набавке детаљније Документација Конкурсна документација...

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЈА 2 Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад Позив...

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ). Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад   Позив Позив за подношење...