У поступку јавне набавке мале вредности услуга

електро и машинског одржавања објекта

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада

Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке 

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке