У поступку јавне набавке мале вредности услуга

физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ).

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада
Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

 

Позив

Позив за подношење понуда

Документација

Конкурсна документација за јавну набавку

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за партију 3