У поступку јавне набавке мале вредности услуга

физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови )

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЈА 2

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада

Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

Подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке