У поступку јавне набавке мале вредности добра

Електричне енергије

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада

Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

Подношење понуда у постуку јавне набавке мале вредности

Документација

Конкурсна документација за јавну набавку

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке

Одговор

На захтев о додатним информацијама о јавној набавци