У поступку јавне набавке мале вредности

услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови )

ЈНМВ 03/2018
Наручилац: Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење

Обавештење о обустави поступка јавне набавке