У отвореном поступку број 03/2017

Архивске полице за смештај архивске грађе

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада

Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у отвореном поступку

Документација

За јавну набавку број 03/2017, архивске полице

Обавештење

О закљученом уговору за јавну набавку број 03/2017

Одлука

О додели уговора у јавној набавцу број 03/2017