У поступку јавне набавке мале вредности

Услуга електро и машинског одржавања објекта

ЈНМВ 04/2018

Наручилац: Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке