Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта број Н 1/2022

Одлука

Одлука о спровођењу и претходно информативно обавештење

Позив

за упућивање понуда у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Одлука

о додели уговора

Одлука

о закљученом уговору