Одлука о спровођењу набавке рачуноводствених услуга. Наручилац Историјски архив града Новог Сада број 07/2021

Одлука

О спровођењу набавке рачуноводствених услуга

Модел

Модел уговора у поступку набавке рачуноводствених услуга

Образац

Образац понуде у поступку набавке рачуноводствених услуга

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке рачуноводствених услуга

Спецификација

Спецификација у поступку набавке рачуноводствених услуга

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке.