Набавка опреме за домаћинство (колица за превоз и преношење архивске грађе) број 32/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

материјала у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору