Спровођење поступка набавке Молерских радова број 23/2021. од стране Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о покретању поступка набавке

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење о обустави поступка

Модел уговора у поступку набавке