Набавка услуге Кетеринга број 20/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Спецификација

понуде у поступку набавке

Позив

за упућивање понуде

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору