ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – аутомобил ЈНМВ 06/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке.

Питање и одговор

Питање и одговор у вези поступка јавне набавке.

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке.

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке