Поступак набавке услуга информисања (дневне новине) број 10/2021

Одлука

о сповођењу поступка набавке

Позив

за упућивање понуда у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обустава

поступка набавке