Услуга смештаја у земљи – стручна посета број 6/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке