ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-3/2020 – Услуга одржавања хигијене објекта. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

позив

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.

документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке.

одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке.

обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке.