ОбавештењеПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-2/2019 – Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта.

Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Питања и одговори

Питања и одговори о јавној набавци физичко-техничког обезбеђења.

Одлука

Одлука о додели уговора јавне набавке 2/2019

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору, јавне набавке.