Спровођење поступа набавке услуга Столарски радови 22/2021

Одлука

о спровођењу набавке услуга 

Спецификација

спецификација услуга набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

Образац понуде набавке

Модел

модел уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору