Израда пројекта изведеног објекта система техничке заштите број 13/2021

Одлука

о спровођењу набавке

Спецификација

спецификација добара набавке

Позив

за упућивање понуде

Образац

образац понуде у поступку набавке

Модел

модел уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору