Набавка број 24/2021 – Радови на водоводу и канализацији. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Одлука

Одлука о покретању поступка набавке

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору