Спровођење поступка набавке опреме за јавну безбедност број 43/2021

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

спецификација понуде набавке

Позив

за подношење понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

модел уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору