У поступку јавне набавке мале вредности

услуге одржавања хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови )

поновљени поступак

ЈНМВ 03/2018

Наручилац: Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору за јавну набавку партија 1

Обавештење

О закљученом уговору за јавну набавку партија 2