У поступку јавне набавке мале вредности добра

електричне енергије

ЈНМВ 01/2018

Наручилац: Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке