У поступку јавне набавке мале вредности

услуге физичко – техничког обезбеђења објекта

ЈНМВ 05/2018

Наручилац: Историјски архив града Новог Сада

Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад

Позив

За подношење понуда у поступку јавне набавке

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука ЗЗЗП о додели уговора за јавну набавку

Одговор

Питање и одговор у поступку јавне набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке

Обавештење

О поднетом захтеву за заштиту права