Одржавање и остале поправке и одржавање административне опреме (рачунарске, електронске и фотографске опреме), број 23/2024

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуге у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору