Услуга набавке организовања изложби и културних дешавања број Н 02/2024

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Обавештење

о поступку набавке услуга

Образац

понуде у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о додели уговора