Набавка моторног горива (бензин, дизел, ТНГ), број 35/2021

Одлука 1

о спровођењу поступка набавке

Одлука 2

о спровођењу поступка набавке

Позив

за подношење понуда

Спецификација

добара у поступку набавке