Спровођење поступка набавке услуга Интернет-а број 2/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке, услуга Интернет-а

Модел

Модел уговора у поступку набавке услуге Интернет-а

Образац

Образац понуде у поступку набавке услуге Интернет-а

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке услуге Интернет-а

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке услуга Интернет-а

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке