Поступак набавке услуга лимарских радова број 25/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке

Спецификација

Спецификација радова у поступку набавке

Позив

За упићивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору