Набавка и одржавање компијутерских услуга број 11/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

Услуге у поступку набавке

Позив

за упићивање понуда у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о додели уговора