Услуге електро и машинског одржавања објекта

-Конкурсна документација

-Позив за подношење понуда

-Одлука о додели уговора

-Овавештење о додели уговора