ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – електричне енергије ЈНМВ 01/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке.

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке.